Udvidelse af Opholdsstedet Bustrup

Udvidelse af Opholdsstedet Bustrup

Tlf: 28195542anders@bustrup.dk

Opholdsstedet Bustrup har nu to afdelinger


 

Opholdsstedet Bustrup har per 1. november 2018 udvidet stedet sådan at der nu er to afdelinger.

Den ene afdeling er Udsigten og den anden afdeling er Bustrup. Afdeling Bustrup med plads til børn og unge, som er stærkt omsorgssvigtede (12 elever) og afdeling Udsigten med plads til børn og unge, der har behov for at være i en mindre gruppe med færre elever (6 elever).

Der er nu plads til i alt 18 elever på Opholdsstedet Bustrups to afdelinger, og eleverne kan være fra 12 – 18 år. Samtidig har vi efterværn og nu også mulighed for at modtage unge, som anbringes efter SEL § 107.

Socialtilsynets godkendelse

Vi har arbejdet på at få godkendt denne udvidelse et stykke tid, og vi er meget tilfredse med, at Socialtilsyn Midt har godkendt vores ønske om udvidelse.

Grunden til vores ønske om udvidelse af Det socialpædagogiske opholdssted Bustrup er, at der i det sociale arbejde indenfor private sociale tilbud er flere muligheder for skabe yderligere udvikling for de unge og medarbejderne, når opholdsstederne har en mere rummelig økonomi.

Umiddelbart er det eneste, der er sket, at Opholdsstedet Udsigten ikke længere er en selvstændig juridisk enhed, men at afdeling Udsigten nu er en del af Opholdsstedet Bustrup.

En mere stabil drift

Egenkapitalen for Det socialpædagogiske opholdssted Bustrup er ca. 1 million kroner ved starten af 2019, hvilket er et godt udgangspunkt for udvikling af de to afdelinger i de kommende år, og det giver bedre muligheder for, at Opholdsstedet Bustrup kan beholde gode medarbejdere i perioder, hvor der eventuelt ikke er så mange anbringelser – og dermed lavere belægning. Perioder hvor ledelsen ellers ville være nød til at have overvejelser om at afskedige medarbejdere.

Medarbejdere og unge er glade for denne udvikling som giver flere muligheder og større fleksibilitet i hverdagen. Nogle elever er blevet boende på Udsigten, andre er flyttet til Bustrup – og omvendt. Hele omlægningen har foregået uden nogen form for komplikationer.

Den første tilsynsrapport efter udvidelsen

Socialtilsynet er også tilfreds og har allerede været på besøg efter udvidelsen af Opholdsstedet Bustrup.

Tilsynsrapporten viser, at Opholdsstedet Bustrup ligger helt i top og over landsgennemsnittet for såvel offentlige som ikke-offentlige sociale tilbud. Vi lytter fortløbende til Socialtilsynets vurdering og overvejer hele tiden, hvordan vi bedst kan arbejde med de problematikker, der gør os dygtigere og bedre til at give eleverne de bedste muligheder for at uddanne og udvikle sig til livsduelige mennesker.

Se tilsynsrapporten her.

Sidste blog artikler


Vi oplever et værdiskred

Vi oplever et værdiskred

“Landet fattes penge” er et udtryk jeg fornylig hørte fra en sagsbehandler; “derfor er jeg ansat, – min opgave er at finde ud af, hvor vi kan spare i forhold til de anbringelser, vi har i vores kommune”, sagde hun til mig, med en alvorlig stemme. En tankevækkende kommentar i mine øjne, – og endnu en udtale, der fortæller, at det handler om penge og ikke mennesker.

Udvidelse af Opholdsstedet Bustrup

Udvidelse af Opholdsstedet Bustrup

Opholdsstedet Bustrup har per 1. november 2018 udvidet stedet sådan at der nu er to afdelinger: Udsigten og Bustrup. Der er 18 pladser i alt på de to afdelinger, plus at der også er fire §107 pladser. Socialtilsynet har allerede været på besøg…

Det skal give mening!

Det skal give mening!

Socialrådgiver Stine Kamuk giver sit bud på hvordan vi giver unge en meningsfyldt skolegang: “Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Det skal ikke være en kamp.”

Glade elever og gode resultater

Glade elever og gode resultater

Tlf: 28195542anders@bustrup.dk

Glade elever og gode resultater


På Bustrupstederne oplever vi, at vores elever er godt tilfredse med at være hos os. Vi oplever, at anbringelser meget sjældent slutter i utide, men derimod når de unge er klar. Vi oplever, at eleverne udvikler sig fra ”ingen ønsker og ingen energi på livet” i starten af deres ophold hos os, til ”mange idéer og ambitioner” –  som i øvrigt ofte bliver til virkelighed.

Flot statistik

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Dagskolen Bustrup, består med minimum karakteren 2.

53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været på opholdsstederne kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

Vi ved således med vores opgørelse, at der i dag er 23 af vores tidligere elever fra perioden 2010 – 2015, som enten er færdiguddannet, er i gang med en uddannelse. Enkelte er på et botilbud. Det betyder at i alt 72 % er i gang med en god udvikling. Det synes vi er flot, og vi arbejder hele tiden på at forbedre resultaterne. Vi kan se, at jo ældre de unge er når de endelig starter i et socialpædagogisk tilbud, des flere ressourcer kræver det at få dem videre i livet.

På Bustrupstederne arbejder vi på at hjælpe børn og unge, som står midt i et vadested, og som ikke har kræfter og tro på, at de også kan få et godt liv. Vi er engagerede voksne med stor tålmodighed. Vi er kompetente og dygtige i vores arbejde, og er dem, der er glade for selv en lille fremgang. Vi har erfaring for at det lykkes, når vi bliver ved. Vi har en mening om, at det også skal lykkes at skabe en bæredygtig fremtid for vores unge. I denne artikel vil vi fortælle noget om, hvordan vi bær os ad.

 

Opskriften på succes: Hovedingrediensen er relationer

 

Vi skaber relationer til de børn og unge, som bor hos os. Til naboerne, til mennesker i lokalområdet. Til hinanden. Igennem hverdagens gøremål og aktiviteter sammen. Fordi vi ved at det er vigtigt at finde det bedste frem i hver af de unge. Så vokser vi hver især og bliver i godt humør og livet bliver vildere og sjovere.

Foruden opbygning af relationer bruger vi også mentalisering. Det betyder at vi lytter til vores egen nysgerrighed og aldrig bliver trådt på sjælen, når vi får et andet svar end det, vi håber på at få. Helt enkelt: Vi lytter, læser og vil forstå de vores elever.

Aktiviteter som kan samle flokken eller som giver mening for få – det bidrager alt sammen til et godt liv. Liv som når vi rejser. Liv som når vi laver teater. Og så laver vi kunst, fitness, bruger kroppen og hovedet, spiser sundt og får energi til det vi laver. Gennemfører undervisningen fælles og for den enkelte elev. Siger og viser “op på hesten” igen og igen.

 

Indsatserne dokumenteres

 

Lærerne og pædagogerne har meget at se til, ligesom andre mennesker på arbejde. Dette bliver ikke sagt som en beklagelse, men blot for at sige lidt om, hvad vi laver i hverdagen – ud over vores vigtigste opgave, som er at sikre vores elevers bedste uddannelse og udvikling.

Vi skriver hver dag en kort dokumentation om det, der er sket. Hvilke fremskridt går den enkelte elev i forhold til den handleplan og i forhold til de delmål, vi har opsat sammen med den unge, og den anbringende sagsbehandler. Vi skriver ned, hvis der er sket særlige ting, der er vigtige at give videre til den medarbejder, der kommer på arbejde i morgen. Og så er dokumentationen vigtig, fordi stedets socialrådgiver kan bruge det til en samlet statusrapport til det kommende statusmøde med anbringende kommunes sagsbehandler.

Lærerne skriver ned, om eleverne har passet deres skole, praktik eller af en eller anden grund ikke er mødt op. Det er vigtigt til ugens status, hvor lærerne og eleverne gennemgår ugens status over fremmøde og aktiviteter i skolen.

 

Flere kompetencer med instruktøruddannelse 

For øjeblikket er der nogle af medarbejderne, der gennemgår “Instruktøruddannelsen”, der er en kompetencegivende uddannelse, som samtidig betyder, at samarbejdet mellem medarbejderne bliver endnu bedre. Instruktørerne introducerer emner og eksempler fra stedet praksis for deres kolleger, som så diskuterer og kvalificerer deres arbejde med de unge, skridt for skridt. Der er personalemøde en gang om ugen, hvor vi gennemgår eleverne, og hvordan det går med den enkelte elev.

 

En travl hverdag med god stil og godt humør

Det er en del af ugens arbejde at planlægge og tage stilling til, hvordan programmet skal forberedes. Der skal holdes hus og hjem og have, så der altid ser flot ud på opholdsstedet, på skolen og omkring os. En af eleverne sikkert til tandlæge eller i fitness, kontaktpædagogen skal have en samtale med sin kontaktelev og få snakket om hvad der trykker, og finde de bedste løsninger. Måltiderne er vigtige tidspunkter p. dagen og morgenmad og aftensmad skal laves, og der skal gøres rent, og måske skal eleverne lige køres til købmanden, så de kan bruge deres lommepenge.

Dette lille og alt for korte overblik fortæller ikke om at vi lige nu laver teater og syr kostumerne, slår græs, får bilen vasket eller til service, ringer til elevens forældre, taler med socialrådgiveren og spreder godt humør, fordi vi er tilfredse med vores arbejde.

 

Sidste blog artikler


Vi oplever et værdiskred

Vi oplever et værdiskred

“Landet fattes penge” er et udtryk jeg fornylig hørte fra en sagsbehandler; “derfor er jeg ansat, – min opgave er at finde ud af, hvor vi kan spare i forhold til de anbringelser, vi har i vores kommune”, sagde hun til mig, med en alvorlig stemme. En tankevækkende kommentar i mine øjne, – og endnu en udtale, der fortæller, at det handler om penge og ikke mennesker.

Udvidelse af Opholdsstedet Bustrup

Udvidelse af Opholdsstedet Bustrup

Opholdsstedet Bustrup har per 1. november 2018 udvidet stedet sådan at der nu er to afdelinger: Udsigten og Bustrup. Der er 18 pladser i alt på de to afdelinger, plus at der også er fire §107 pladser. Socialtilsynet har allerede været på besøg…

Det skal give mening!

Det skal give mening!

Socialrådgiver Stine Kamuk giver sit bud på hvordan vi giver unge en meningsfyldt skolegang: “Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Det skal ikke være en kamp.”

Vi hjælper meget gerne anbringende kommune til det bedste match

Vi hjælper meget gerne anbringende kommune til det bedste match

Tlf: 28195542anders@bustrup.dk

Hvordan vælger anbringende kommune det bedste match til en ny elev? 


Opholdsstedet Bustrup har ansat en socialrådgiver til at hjælpe anbringende kommune til det bedste match.

På vores website kan du få svar på følgende spørgsmål til at sikre det bedste match til en kommende elev:

Hvilke socialpædagogiske metoder bruger Opholdsstedet til at fremme den enkelte elevs uddannelse og udvikling bedst muligt?   Hvordan arbejder Opholdsstedet med mål og delmål og hvordan arbejder vi med evidensbaseret praksis og dokumentation?  Hvilke  resultater har Opholdsstedet Bustrup med anbragte børn og unge? Hvad siger eleverne om at være på Bustrup og hvad siger medarbejderne? Hvilket teaterstykke spillede vi sidste år og hvilket spiller vi i år? Hvad skriver vi i Bustrup Nyt, som udkommer hver anden måned? Hvad står der i den sidste tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt? Hvem er med i bestyrelsen? Hvordan var regnskabet sidste år? Hvad vil det sige, at Opholdsstedet Bustrup er en uafhængig og selvstændig fond? Hvad vil det sige, at Opholdsstedet Bustrup, Opholdsstedet Udsigten og Opholdsstedet Jupiter tilsammen er en koncernlignende? Hvilke fordele kan der være ved at være med i flere store pædagogiske netværk, Landsforeningen af Sociale Tilbud og Interessefællesskabet Tvind? 

Svar på disse spørgsmål og meget mere kan du få på Opholdsstedet Bustrups website. Og hvis du alligevel ikke finder det, du søger efter, håber vi på, at du ringer eller skriver til os. 

Der bliver altid og helt naturligt stillet mange spørgsmål i forbindelse med at sikre den bedste anbringelse. Vi har flere anbringende kommuner, der har spurgt, om der kan være problemer ved valget af et socialt tilbud, der står på Tilbudsportalen, har en stærk tilsynsrapport og samtidig er med i flere spændende netværk. Socialministeren udtrykker det således: I forbindelse med valg af konkret tilbud til en borger, skal kommunen foretage en konkret vurdering, bl.a. i forhold til tilbuddets metoder, beskrivelsen af stedets målgruppe og prisen for en plads. På den baggrund står det den enkelte kommune frit at vælge det tilbud, der er bedst egnet i forhold til borgeren. 

Læs hele svaret her.

 

 

 

Enhver provokation er en invitation

Tlf: 28195542anders@bustrup.dk

At møde elever som har traumatiske oplevelser i bagagen


Massiv omsorgssvigt og nedsat samspilsevne
Eleverne på opholdsstedet er ofte massivt omsorgssvigtede igennem deres opvækst.
Derfor møder de deres omgivelser med mistillid – fordi de grundlæggende har en erfaring for, at verden ikke er god. Som små er de ikke er blevet mødt på deres behov for omsorg.

En af de grundlæggende problemstillinger ved tilknytningsforstyrrelse er også, at eleverne ikke kender deres egne følelser. De reagerer enten udad eller indad, men ved faktisk ikke rigtigt hvorfor. Det er vigtigt for disse børn at få sat ord på det de kan mærke indeni, og komme til at forstå disse følelser. Denne proces er afgørende i forhold til deres evne at reagere hensigtsmæssigt i samspilssituationer med andre mennesker.

Udover disse tilknytningsvanskeligheder vil en stor del af vores elever også have været udsat chok for traumer i deres barndom og ungdom, der kan have betydning for udviklingen af deres nervesystem. Disse traumer giver oftest koncentrationsvanskeligheder og hukommelsesproblemer, hvilket har negativ betydning for deres evne til at tilegne sig viden.

Om traumer
Traumer kan opstå når et menneske fx har været udsat for vold – fysisk eller psykisk. Det kan også være at man har oplevet tab og afvisning, fx af nære omsorgspersoner som har været påvirkede af alkohol og rusmidler. Traumer kan også opstå, hvis et barn er blevet fjernet fra hjemmet af myndigheder eller andre – uden at kunne gennemskue hvorfor.

Det kan være traumer, der opstår, fordi der ikke bagefter er sket en ‘helbredelsesproces’, hvor situationen bliver forklaret eller håndteret, så barnet kan forstå den. Denne tilstand er karakteriseret af hyperaktivitet, stress, angst – eller raserianfald, mani og væren på vagt.

Der vil så være en tendens til, at de kommer i en tilstand, som er karakteriseret af energiløshed, afmagt, depression, udmattelse, og at de mister forbindelsen til omgivelserne. Dette vil naturligvis påvirke elevernes mulighed for indlæring og udvikling. Og det stiller krav til omgivelserne – fx os voksne på Bustrup – om at vi påtager os opgaven med at regne ud, hvad der skal til for at få bragt de traumatiserede unge i positiv udvikling.

Mentalisering som en af flere stærke metoder
Når vi spørger eleverne, hvad det egentlig er, de mener, siger de indimellem noget helt andet end det de går og tænker på i virkeligheden. Det kan være, fordi der er noget helt andet, der optager dem lige netop den dag. Det kan være, at de er fyldt med og negative over noget, der er sket i deres liv. “Fuck dig”, “hold din kæft” og “det gider jeg ikke”, kræver altså ofte en ”oversættelse”.

Vi lytter altid til eleverne (eleverne synes ikke altid, at vi lytter nok), men vi lytter ikke kun til det, de siger. Vi forsøger at finde ud af, hvad der er grunden til, at de oplever og føler, som de gør. Vi får eleverne til at mærke efter, hvad der egentlig sker med dem. Vi får dem til at tænke over, hvordan de havde det for et par år siden og hvor meget, de har forandret sig siden da, og hvad der er grunden til denne udvikling.

Vi mentaliserer. Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande (følelser, tanker, behov mm) og ved mentalisering arbejder man på at forstå misforståelser.

Vi prøver på at være nysgerrige og undersøgende ift. hvad der ligger bag de udtalelser eleverne kommer med. Vi øver os meget på at forstå, at ”enhver provokation er en invitation”. Det kan tage tid at knække koden – rigtig lang tid. Men sammen bliver klogere, dag for dag, skridt for skridt.

Enhver provokation er en invitation – det gælder om at vi er åbne og nysgerrige på, hvad der mon ligger bag en bestemt adfærd.
"Enhver provokation er en invitation"

Pædagogik & Praksis


Vi oplever et værdiskred

Vi oplever et værdiskred

“Landet fattes penge” er et udtryk jeg fornylig hørte fra en sagsbehandler; “derfor er jeg ansat, – min opgave er at finde ud af, hvor vi kan spare i forhold til de anbringelser, vi har i vores kommune”, sagde hun til mig, med en alvorlig stemme. En tankevækkende kommentar i mine øjne, – og endnu en udtale, der fortæller, at det handler om penge og ikke mennesker.

Det skal give mening!

Det skal give mening!

Socialrådgiver Stine Kamuk giver sit bud på hvordan vi giver unge en meningsfyldt skolegang: “Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Det skal ikke være en kamp.”

Kompetenceløft med Fairstart instruktører

Kompetenceløft med Fairstart instruktører

I løbet af foråret 2018 har tre medarbejdere på Opholdsstedet Bustrup taget en instruktøruddannelse hos Fairstart Foundation, under aut.cand.psych Niels Peter Rygaards kyndige ledelse. Instruktøruddannelsen er en fælles dialogbaseret læringsproces, som har det formål, at styrke en personalegruppes fælles sociale og professionelle grundlag.

Glade elever og gode resultater

Glade elever og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Bustrup, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os, kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

Vi skaber autentiske relationer

Vi skaber autentiske relationer

Kerneopgaven for medarbejderne er at skabe autentiske relationer til de unge. Et arbejde, hvor det såkaldt “fælles tredje” er et væsentligt element. “Liv, lyst og lærdom” er også en kerneværdi på Bustrup. – Det er lysten som skal drive værket, siger Anders Svensson, leder på Bustrup.

Bustrup er de unges hjem

Bustrup er de unges hjem

Et ord er et ord, og de unge skal vide, at de ansatte står ved, hvad de lover. Det er afdelingsleder Jane Enevoldsens tilgang til arbejdet med anbragte børn og unge på Opholdsstedet Bustrup Hovedgård. Omsorgssvigtede skilsmissebørn får et godt hjem på Opholdsstedet Bustrup.

Vi lærer de unge at stå på egne ben

Vi lærer de unge at stå på egne ben

På en landejendom omgivet af marker har sårbare og udsatte unge hjemme. Her bliver der taget hånd om dem, og der er altid en voksen parat til en samtale når det hele bliver for svært. Opholdsstedet Udsigten er et hjem for sårbare og udsatte unge.

Elevernes behov er i fokus på Dagskolen på Bustrup

Dagskolen har mange lærerressourcer. Vores styrke er, at vi har fokus på, hvad der er bedst for den enkelte elev, og så gør vi det, siger Kirsten Andersson. Vores opgaver er, at have elevernes behov i fokus.

Ledelsen siger…


Udvidelse af Opholdsstedet Bustrup

Udvidelse af Opholdsstedet Bustrup

Opholdsstedet Bustrup har per 1. november 2018 udvidet stedet sådan at der nu er to afdelinger: Udsigten og Bustrup. Der er 18 pladser i alt på de to afdelinger, plus at der også er fire §107 pladser. Socialtilsynet har allerede været på besøg…

Glade elever og gode resultater

Glade elever og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Bustrup, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os, kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

Enhver provokation er en invitation

At møde elever som har traumatiske oplevelser i bagagen kan være en udfordring. Vi ved at det der skal til, er åbenhed, tillid og nysgerrighed – og det øver vi os meget på. “Enhver provokation er en invitation” har en klog mand sagt.

Ses vi på Folkemødet på Bornholm?

Opholdsstededer Anders Svensson tager til FOLKEMØDET på Bornholm i juni, i samarbejde med LOS – De Private Sociale Tilbud, for at sprede det gode budskab. Bustrup-stederne har mange resultater og erfaringer at dele.

At holde rusmidlerne fra døren

Vi glæder os over, at vi lange perioder ikke har hash eller andre stoffer på vores steder. Men en gang i mellem oplever vi at det sker. Vi smider ikke nogen ud men samtidig vil vi stofferne til livs. Hvad gør vi så?

Bliv klar til livet

Slogans og komprimeret visdom fra vores hverdag: Bliv klar. Op på hesten. Fremtiden ligger åben!
Mindre klasser: Skolefagene bliver lettere. Der er altid en lærer tæt på.

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk

Ses vi på Folkemødet på Bornholm?

Tlf: 28195542anders@bustrup.dk

Ses vi på Folkemødet på Bornholm?


Anders Svensson som repræsentant for Opholdsstedet Bustrup tager med til FOLKEMØDET på Bornholm i juni 2017, i samarbejde med LOS – De Private Sociale Tilbud.

Vi er på FOLKEMØDET, fordi vi gerne vil fortælle om vores opholdssted. Mange mennesker kender slet ikke til opholdssteder. Hvad er det? spørger de. Vi vil gerne være med til at give mennesker på Folkemødet et indblik i, hvad vi laver på Bustrup-opholdsstederne.

opholdssted folkemødet Bornholm
Bustrup opholdssted til folkemødet på Bornholm

Anders Svensson, leder af opholdsstedet, tager til Folkemødet på Bornholm.

Sidste blog artikler


Vi oplever et værdiskred

Vi oplever et værdiskred

“Landet fattes penge” er et udtryk jeg fornylig hørte fra en sagsbehandler; “derfor er jeg ansat, – min opgave er at finde ud af, hvor vi kan spare i forhold til de anbringelser, vi har i vores kommune”, sagde hun til mig, med en alvorlig stemme. En tankevækkende kommentar i mine øjne, – og endnu en udtale, der fortæller, at det handler om penge og ikke mennesker.

Udvidelse af Opholdsstedet Bustrup

Udvidelse af Opholdsstedet Bustrup

Opholdsstedet Bustrup har per 1. november 2018 udvidet stedet sådan at der nu er to afdelinger: Udsigten og Bustrup. Der er 18 pladser i alt på de to afdelinger, plus at der også er fire §107 pladser. Socialtilsynet har allerede været på besøg…

Det skal give mening!

Det skal give mening!

Socialrådgiver Stine Kamuk giver sit bud på hvordan vi giver unge en meningsfyldt skolegang: “Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Det skal ikke være en kamp.”

Kompetenceløft med Fairstart instruktører

Kompetenceløft med Fairstart instruktører

I løbet af foråret 2018 har tre medarbejdere på Opholdsstedet Bustrup taget en instruktøruddannelse hos Fairstart Foundation, under aut.cand.psych Niels Peter Rygaards kyndige ledelse. Instruktøruddannelsen er en fælles dialogbaseret læringsproces, som har det formål, at styrke en personalegruppes fælles sociale og professionelle grundlag.

Glade elever og gode resultater

Glade elever og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Bustrup, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os, kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

Årets teatertriumf: “Det Gode Menneske fra Sezuan”

Årets teatertriumf: “Det Gode Menneske fra Sezuan”

Efter ugevis af hårdt slid med prøver og indstudering af sange og danse, lykkedes det at give publikum en oplevelse i særklasse. Bustrup vandt titlen som “Dagens Vinder” i årets Sommerteaterstævne i Juelsminde, med opførelsen af Bertolt Brechts “Det Gode Menneske fra Sezuan”.

Vi skaber autentiske relationer

Vi skaber autentiske relationer

Kerneopgaven for medarbejderne er at skabe autentiske relationer til de unge. Et arbejde, hvor det såkaldt “fælles tredje” er et væsentligt element. “Liv, lyst og lærdom” er også en kerneværdi på Bustrup. – Det er lysten som skal drive værket, siger Anders Svensson, leder på Bustrup.

VM i Middelalderkampsport på Spøttrup Borg

Vi havde travlt i Kristi Himmelfartsferien på Café Borgen, som Bustrup forpagter og driver som socialøkonomisk virksomhed.  Spøttrup Borg dannede nemlig rammen om et stort stævne: VM i Middelalderkampsport.

Enhver provokation er en invitation

At møde elever som har traumatiske oplevelser i bagagen kan være en udfordring. Vi ved at det der skal til, er åbenhed, tillid og nysgerrighed – og det øver vi os meget på. “Enhver provokation er en invitation” har en klog mand sagt.

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk

At holde rusmidlerne fra døren

Tlf: 28195542anders@bustrup.dk

At holde stofferne fra døren


Vi glæder os over, at vi lange perioder ikke har hash eller andre stoffer på vores steder. Men en gang i mellem oplever vi, at nogle af vores elever eksperimenterer med stoffer. En gang i mellem opdager vi også, at enkelte elever har et decideret skadeligt forbrug.

Så er det tid til refleksion: Hvad er årsagen til at stofferne får fat på vores steder? Er det fordi, vi har været dårligere til at arbejde med misbrugsproblemerne, at vi har sovet i timen – eller hvad er egentlig årsagen?

Vi har prøvet at analysere på det, og vurderer, at vores elever generelt har større problemer at slås med, når de bliver anbragt på et af vores opholdssteder, end først antaget. Eleverne er generelt ældre end tidligere, og der skal generelt mere til, før en kommune bestemmer sig til at anbringe en ung på et opholdssted.

Tværfagligt samarbejde
Vi har altid arbejdet med de unges misbrugsproblematikker. Med gode resultater. Vi har arbejdet sammen med Misbrugsrådgivningen, vi har arbejdet sammen med politiet, og vi har holdt mange møder i medarbejdergruppen, lagt råd og givet vejledning og har i det hele taget prøvet mange forskellige metoder for at nå målet: at komme skadeligt forbrug af stoffer til livs, og sørge for at de gode aktiviteter og det gode liv kom til at fylde i de unges liv i stedet.

Samarbejde med de unge
Lige nu er vi ved at nå̊ nye gode resultater. En kerne af elever, der før har været i misbrug, arbejder på at lægge dette misbrug bag sig. Det er resultatet af flere måneders hårdt arbejde fra både elevernes og medarbejdernes side – og resultatet af vores elevers uheldige eksperimenter med forskellige stoffer. Nu vender eleverne sig mod skadeligt forbrug og erstatter misbrug med positive aktiviteter, gode produkter og ønskværdige resultater. Lærerne og pædagogerne er som altid klar til at værne om de gode værdier og står sammen med eleverne for at opnå̊ de mål eleverne sætter sig.

Og hvad er det så, der egentlig virker? Det har vi spurgt eleverne om – og her er noget af der de siger:

  • Masser af godt program.
  • God snak og relation med pædagoger og lærere
  • Noget at se frem til
  • Mere tro på sig selv
  • Masser af fysisk aktivitet
  • Sammenhold i elevgruppen
  • Tro på fremtiden

Alt sammen noget, som vi arbejder med og sørger for er tilstede på vores opholdssteder – så det er det lange seje træk med gentagelse af disse elementer som virker.

Vi har også lavet en klub for de elever, der har haft misbrugsproblemer, og som gerne vil tage ansvar for komme ud af dette misbrug – det er et vigtigt forum som lover rigtig godt.

Sidste blog artikler


Vi oplever et værdiskred

Vi oplever et værdiskred

“Landet fattes penge” er et udtryk jeg fornylig hørte fra en sagsbehandler; “derfor er jeg ansat, – min opgave er at finde ud af, hvor vi kan spare i forhold til de anbringelser, vi har i vores kommune”, sagde hun til mig, med en alvorlig stemme. En tankevækkende kommentar i mine øjne, – og endnu en udtale, der fortæller, at det handler om penge og ikke mennesker.

Udvidelse af Opholdsstedet Bustrup

Udvidelse af Opholdsstedet Bustrup

Opholdsstedet Bustrup har per 1. november 2018 udvidet stedet sådan at der nu er to afdelinger: Udsigten og Bustrup. Der er 18 pladser i alt på de to afdelinger, plus at der også er fire §107 pladser. Socialtilsynet har allerede været på besøg…

Det skal give mening!

Det skal give mening!

Socialrådgiver Stine Kamuk giver sit bud på hvordan vi giver unge en meningsfyldt skolegang: “Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Det skal ikke være en kamp.”

Kompetenceløft med Fairstart instruktører

Kompetenceløft med Fairstart instruktører

I løbet af foråret 2018 har tre medarbejdere på Opholdsstedet Bustrup taget en instruktøruddannelse hos Fairstart Foundation, under aut.cand.psych Niels Peter Rygaards kyndige ledelse. Instruktøruddannelsen er en fælles dialogbaseret læringsproces, som har det formål, at styrke en personalegruppes fælles sociale og professionelle grundlag.

Glade elever og gode resultater

Glade elever og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Bustrup, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os, kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

Årets teatertriumf: “Det Gode Menneske fra Sezuan”

Årets teatertriumf: “Det Gode Menneske fra Sezuan”

Efter ugevis af hårdt slid med prøver og indstudering af sange og danse, lykkedes det at give publikum en oplevelse i særklasse. Bustrup vandt titlen som “Dagens Vinder” i årets Sommerteaterstævne i Juelsminde, med opførelsen af Bertolt Brechts “Det Gode Menneske fra Sezuan”.

Vi skaber autentiske relationer

Vi skaber autentiske relationer

Kerneopgaven for medarbejderne er at skabe autentiske relationer til de unge. Et arbejde, hvor det såkaldt “fælles tredje” er et væsentligt element. “Liv, lyst og lærdom” er også en kerneværdi på Bustrup. – Det er lysten som skal drive værket, siger Anders Svensson, leder på Bustrup.

VM i Middelalderkampsport på Spøttrup Borg

Vi havde travlt i Kristi Himmelfartsferien på Café Borgen, som Bustrup forpagter og driver som socialøkonomisk virksomhed.  Spøttrup Borg dannede nemlig rammen om et stort stævne: VM i Middelalderkampsport.

Enhver provokation er en invitation

At møde elever som har traumatiske oplevelser i bagagen kan være en udfordring. Vi ved at det der skal til, er åbenhed, tillid og nysgerrighed – og det øver vi os meget på. “Enhver provokation er en invitation” har en klog mand sagt.

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk