Tel: 28195542 • E-mail: anders@bustrup.dk

Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk

Kompetenceløft med Fairstart instruktøruddannelsen


I løbet af foråret 2018 har tre medarbejdere på Opholdsstedet Bustrup taget en instruktøruddannelse hos Fairstart Foundation, under aut.cand.psych Niels Peter Rygaards kyndige ledelse. Instruktøruddannelsen er en fælles dialogbaseret læringsproces, som har det formål, at styrke en personalegruppes fælles sociale og professionelle grundlag.

Som instruktørstuderende uddanner man sig selv, samtidig med at man uddanner sine kolleger i personalegruppen. Studierne fokuserer på motivations-, lærings- og organisationsteori, hvilket gør den instruktørstuderende i stand til at videregive denne viden til deres kolleger. Det er altså tale om en fælles læringsproces, som den instruktørstuderende er organisator og facilitator for.

Kompetenceløft

De tre medarbejdere, som nu har taget instruktøruddannelsen, har tilsammen 20 års erfaring i arbejdet med målgruppen på opholdsstedet. Uddannelsesmæssigt er de en slagter, en brolægger og en pædagogmedhjælper. De har løbende opkvalificeret sig i de 6 – 7år de har arbejdet på opholdsstedet, med fx diplomkurser i pædagogik – og nu har de altså også taget Fairstarts instruktørkursus sammen. Det har haft stor betydning

Vi er blevet endnu bedre

“Personligt har jeg oplevet at jeg for første gang i mit liv har været i stand til at tage noget studiemateriale seriøst. Jeg har opdaget at det er sjovt at kunne genkende min egen pædagogiske praksis i bøgerne, og det er gået op for mig at det ikke er så slemt at studere teorien. Jeg har fået blod på tanden til at blive endnu dygtigere.

Arbejdsmæssigt har det været en stor fornøjelse at komme tættere på hinanden som personalegruppe, vi har mere styr på hinandens styrker og svagheder. Det er en stor gevinst at vi nu har en endnu mere sammentømret personalegruppe – det kommer vores unge til gode. Vi har også fået et ensartet sprog, hvilket er en stor gevinst. Selv om vi var gode i forvejen, så er vi blevet et endnu bedre.”  siger Niels Malling, som er nyuddannet Fairstart instruktør.

Nyuddannede Fairstart instruktører

Glade medarbejdere fra opholdsstederne Bustrup, Udsigten og Jupiter, samt fra Dagskolen på Bustrup. Niels Peter Rygaard, som er leder af Fairstart Fonden står som nummer 3 fra venstre.

Artikler om pædagogik


Vi oplever et værdiskred

“Landet fattes penge” er et udtryk jeg fornylig hørte fra en sagsbehandler; “derfor er jeg ansat, – min opgave er at finde ud af, hvor vi kan spare i forhold til de anbringelser, vi har i vores kommune”, sagde hun til mig, med en alvorlig stemme. En tankevækkende kommentar i mine øjne, – og endnu en udtale, der fortæller, at det handler om penge og ikke mennesker.

Det skal give mening!

Socialrådgiver Stine Kamuk giver sit bud på hvordan vi giver unge en meningsfyldt skolegang: "Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Det skal ikke være en kamp."

Glade elever og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Bustrup, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os, kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 • anders@bustrup.dk

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk