Hvordan vælger anbringende kommune det bedste match til en ny elev? 


Opholdsstedet Bustrup har ansat en socialrådgiver til at hjælpe anbringende kommune til det bedste match.

På vores website kan du få svar på følgende spørgsmål til at sikre det bedste match til en kommende elev:

Hvilke socialpædagogiske metoder bruger Opholdsstedet til at fremme den enkelte elevs uddannelse og udvikling bedst muligt?   Hvordan arbejder Opholdsstedet med mål og delmål og hvordan arbejder vi med evidensbaseret praksis og dokumentation?  Hvilke  resultater har Opholdsstedet Bustrup med anbragte børn og unge? Hvad siger eleverne om at være på Bustrup og hvad siger medarbejderne? Hvilket teaterstykke spillede vi sidste år og hvilket spiller vi i år? Hvad skriver vi i Bustrup Nyt, som udkommer hver anden måned? Hvad står der i den sidste tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt? Hvem er med i bestyrelsen? Hvordan var regnskabet sidste år? Hvad vil det sige, at Opholdsstedet Bustrup er en uafhængig og selvstændig fond? Hvad vil det sige, at Opholdsstedet Bustrup, Opholdsstedet Udsigten og Opholdsstedet Jupiter tilsammen er en koncernlignende? Hvilke fordele kan der være ved at være med i flere store pædagogiske netværk, Landsforeningen af Sociale Tilbud og Interessefællesskabet Tvind? 

Svar på disse spørgsmål og meget mere kan du få på Opholdsstedet Bustrups website. Og hvis du alligevel ikke finder det, du søger efter, håber vi på, at du ringer eller skriver til os. 

Der bliver altid og helt naturligt stillet mange spørgsmål i forbindelse med at sikre den bedste anbringelse. Vi har flere anbringende kommuner, der har spurgt, om der kan være problemer ved valget af et socialt tilbud, der står på Tilbudsportalen, har en stærk tilsynsrapport og samtidig er med i flere spændende netværk. Socialministeren udtrykker det således: I forbindelse med valg af konkret tilbud til en borger, skal kommunen foretage en konkret vurdering, bl.a. i forhold til tilbuddets metoder, beskrivelsen af stedets målgruppe og prisen for en plads. På den baggrund står det den enkelte kommune frit at vælge det tilbud, der er bedst egnet i forhold til borgeren. 

Læs hele svaret her.