Tel: 28195542 • E-mail: anders@bustrup.dk

Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk

Vi oplever et værdiskred


 

af socialrådgiver på Bustrup, Winnie Preisler Nielsen

“Landet fattes penge” er et udtryk jeg fornylig hørte fra en sagsbehandler; “derfor er jeg ansat, – min opgave er at finde ud af, hvor vi kan spare i forhold til de anbringelser, vi har i vores kommune”, sagde hun til mig, med en alvorlig stemme. En tankevækkende kommentar i
mine øjne, – og endnu en udtale, der fortæller, at det handler om penge og ikke mennesker.

 

Der skal kvalitet til

 Desværre er det blevet sådan, at vi tror, at vi sparer penge ved ikke at sætte en kvalitativ indsats ind i forhold til de borgere, der har brug for en ekstra omsorg til at opnå god uddannelse og udvikling. Men det passer ikke. Faktisk er det helt modsat. Er kvaliteten af støtten ikke god nok, bliver den samlede indsats langt dyrere både økonomisk og ikke mindst menneskeligt. Hvilket langt fra er socialt eller økonomisk bæredygtigt for samfundet.

 

 

Kommunekasserne er ikke tomme

Kommunerne fortæller, at de mangler penge, og at de har en stram økonomi, selv om virkeligheden er, at kommunerne har flere penge i kommunekassen end nogensinde før. En hel generation af udsatte unge er ved at tabe pusten, fordi der sker et værdiskred i samfundets holdning til borgere, der ikke i tide er tilpasset samfundets normer. Det virker til at landets politikere mener, at alting kan vindes på den korte bane.

Det ser pænere ud, hvis udgifterne ikke er så høje lige nu. Som samfund må vi tænke fremad og tage stilling til, om vi vil genvinde denne generation af udsatte unge. Hvis vi ikke anstrenger os kan mange af disse unge om få år blive en unødvendig økonomisk byrde for samfundet, fordi de ikke har modtaget den nødvendige indsats og i et samfund, hvor bæredygtighed er en værdi, der bliver omtalt positivt, er det ganske enkelt ikke noget, vi kan tillade os at ignorere.

 

Resiliens betaler sig

Når vi hører vores elever på Bustrup-stederne fortælle om deres liv er det fortællinger, som virkelig gør indtryk. Det er fortællinger om utrolige liv. Mennesker, der har god resiliens er i stand til at håndtere kriser og stress på en positiv måde.

Resiliens er evnen til at håndtere stress og katastrofer og evnen til at være modstandsdygtig overfor psykiske problemer.

Det er sjældent, at vores elever har formået at håndtere de mange kriser, de har været igennem på en god måde. Men de har overlevet, og det er vores opgave både som omsorgspersoner og samfund at gøre vores yderste for, at vores børn og unge får et bedre liv. Derfor er social bæredygtighed en meget vigtig samfundsværdi, når det gælder vores udsatte og sårbare børn, unge og familier.

Sidste blog artikler


Udvidelse af Opholdsstedet Bustrup

Opholdsstedet Bustrup har per 1. november 2018 udvidet stedet sådan at der nu er to afdelinger: Udsigten og Bustrup. Der er 18 pladser i alt på de to afdelinger, plus at der også er fire §107 pladser. Socialtilsynet har allerede været på besøg...

Det skal give mening!

Socialrådgiver Stine Kamuk giver sit bud på hvordan vi giver unge en meningsfyldt skolegang: "Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Det skal ikke være en kamp."

Kompetenceløft med Fairstart instruktører

I løbet af foråret 2018 har tre medarbejdere på Opholdsstedet Bustrup taget en instruktøruddannelse hos Fairstart Foundation, under aut.cand.psych Niels Peter Rygaards kyndige ledelse. Instruktøruddannelsen er en fælles dialogbaseret læringsproces, som har det formål, at styrke en personalegruppes fælles sociale og professionelle grundlag.

Glade elever og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Bustrup, består med minimum karakteren 2. 53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været hos os, kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 • anders@bustrup.dk

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk