Svar til en Folkeskoleelev om vores arbejde


En elev i folkeskolen i Skive sendte disse spørgsmål til os, som vi svarede på. Læs svarene her:


Tror du opvæksten har en betydning for jeres elevers handlinger ?

Der er ikke nogen tvivl om, at det betyder meget, hvordan man har haft det som barn.  Hvis du er født i en familie, hvor der er mange problemer, (måske en far eller mor, der drikker – forældre der er skilt eller andre ting, der har skabt vanskeligheder i familien) – så er det helt sikkert en medvirkende grund til, at man selv som ung kan komme ud i problemer. Når du vokser op i en familie, hvor livet kan være vanskeligt, kan det være svært at finde sig selv – du synes måske ikke, at du betyder noget, og dit selvværd er næsten ikke til at finde. Ungdomslivet handler meget om at finde sig selv og tro på sig selv for at kunne være sammen med andre på den gode måde.

Hvordan hjælper I de unge?

På vores skole og vores opholdssteder har børn og unge med en dårlig start på livet en fast daglig struktur på dagligdagen, hvor de får ansvar, de lærer mange ny ting, de bliver taget alvorligt og de har oplevelser, som lige så langsomt forandrer deres liv og deres oplevelse af dem selv.  Det opdager hvad fællesskab er og så bliver der plads til læring. På facebook bustrup dagskole – ser du, hvad vi laver, og på hjemmesiden www.bustrup.dk får du mere forståelse for hvorfor programmet er meget vigtigt for os og eleverne.

Mener I det er en straf eller en hjælp for barnet ? Hvorfor, hvorfor ikke

Vi arbejder ikke ud fra at straffe. Vi har ikke nogen erfaringer med, at det er gået børn og unge bedre, hvis man straffer dem. Konsekvenser hjælper efter vores erfaringer meget sjældent. Derimod hjælper det på et godt liv, når vi viser vores elever tillid og giver dem respekt  – når vi giver dem oplevelser og et godt gennemarbejdet program med masser af læring. Så er der gode muligheder for, at eleverne tager ansvar og begynder at opdage, at de også kan noget kan noget og har kompetencer. 

Har I kontakt med barnet efterfølgende

Ja, vi har kontakt med de fleste unge, som flytter herfra og bliver udsluset.  På vores hjemmeside står der også forskelligt om hvordan det er gået med de unge, vi har arbejdet med.

Hvordan er forholdende på stedet?

Vi har det godt og her ser godt ud. I er meget velkommen til at komme forbi vores fitness center (her er åbent for alle – det billigste fitness center i hele Salling 125 kr / måned) og se vores rejseudstilling med billeder fra de rejser vi netop har været på (Galleri Bustrup). Lige for tiden er her dog lukket for gæster på grund af corona krisen. Håber dette var svar på nogle af jeres spørgsmål.

 

En Journalist Flytter Ind


Vi skaber autentiske relationer

Vi skaber autentiske relationer

Kerneopgaven for medarbejderne er at skabe autentiske relationer til de unge. Et arbejde, hvor det såkaldt “fælles tredje” er et væsentligt element. “Liv, lyst og lærdom” er også en kerneværdi på Bustrup. – Det er lysten som skal drive værket, siger Anders Svensson, leder på Bustrup.

Bustrup er de unges hjem

Bustrup er de unges hjem

Et ord er et ord, og de unge skal vide, at de ansatte står ved, hvad de lover. Det er afdelingsleder Jane Enevoldsens tilgang til arbejdet med anbragte børn og unge på Opholdsstedet Bustrup Hovedgård. Omsorgssvigtede skilsmissebørn får et godt hjem på Opholdsstedet Bustrup.