Opholdsstedet Bustrup har nu to afdelinger


 

Opholdsstedet Bustrup har per 1. november 2018 udvidet stedet sådan at der nu er to afdelinger.

Den ene afdeling er Udsigten og den anden afdeling er Bustrup. Afdeling Bustrup med plads til børn og unge, som er stærkt omsorgssvigtede (12 elever) og afdeling Udsigten med plads til børn og unge, der har behov for at være i en mindre gruppe med færre elever (6 elever).

Der er nu plads til i alt 18 elever på Opholdsstedet Bustrups to afdelinger, og eleverne kan være fra 12 – 18 år. Samtidig har vi efterværn og nu også mulighed for at modtage unge, som anbringes efter SEL § 107.

Socialtilsynets godkendelse

Vi har arbejdet på at få godkendt denne udvidelse et stykke tid, og vi er meget tilfredse med, at Socialtilsyn Midt har godkendt vores ønske om udvidelse.

Grunden til vores ønske om udvidelse af Det socialpædagogiske opholdssted Bustrup er, at der i det sociale arbejde indenfor private sociale tilbud er flere muligheder for skabe yderligere udvikling for de unge og medarbejderne, når opholdsstederne har en mere rummelig økonomi.

Umiddelbart er det eneste, der er sket, at Opholdsstedet Udsigten ikke længere er en selvstændig juridisk enhed, men at afdeling Udsigten nu er en del af Opholdsstedet Bustrup.

En mere stabil drift

Egenkapitalen for Det socialpædagogiske opholdssted Bustrup er ca. 1 million kroner ved starten af 2019, hvilket er et godt udgangspunkt for udvikling af de to afdelinger i de kommende år, og det giver bedre muligheder for, at Opholdsstedet Bustrup kan beholde gode medarbejdere i perioder, hvor der eventuelt ikke er så mange anbringelser – og dermed lavere belægning. Perioder hvor ledelsen ellers ville være nød til at have overvejelser om at afskedige medarbejdere.

Medarbejdere og unge er glade for denne udvikling som giver flere muligheder og større fleksibilitet i hverdagen. Nogle elever er blevet boende på Udsigten, andre er flyttet til Bustrup – og omvendt. Hele omlægningen har foregået uden nogen form for komplikationer.

Den første tilsynsrapport efter udvidelsen

Socialtilsynet er også tilfreds og har allerede været på besøg efter udvidelsen af Opholdsstedet Bustrup.

Tilsynsrapporten viser, at Opholdsstedet Bustrup ligger helt i top og over landsgennemsnittet for såvel offentlige som ikke-offentlige sociale tilbud. Vi lytter fortløbende til Socialtilsynets vurdering og overvejer hele tiden, hvordan vi bedst kan arbejde med de problematikker, der gør os dygtigere og bedre til at give eleverne de bedste muligheder for at uddanne og udvikle sig til livsduelige mennesker.

Se tilsynsrapporten her.

Sidste blog artikler


Vi oplever et værdiskred

Vi oplever et værdiskred

“Landet fattes penge” er et udtryk jeg fornylig hørte fra en sagsbehandler; “derfor er jeg ansat, – min opgave er at finde ud af, hvor vi kan spare i forhold til de anbringelser, vi har i vores kommune”, sagde hun til mig, med en alvorlig stemme. En tankevækkende kommentar i mine øjne, – og endnu en udtale, der fortæller, at det handler om penge og ikke mennesker.

Det skal give mening!

Det skal give mening!

Socialrådgiver Stine Kamuk giver sit bud på hvordan vi giver unge en meningsfyldt skolegang: “Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Det skal ikke være en kamp.”

Kompetenceløft med Fairstart instruktører

Kompetenceløft med Fairstart instruktører

I løbet af foråret 2018 har tre medarbejdere på Opholdsstedet Bustrup taget en instruktøruddannelse hos Fairstart Foundation, under aut.cand.psych Niels Peter Rygaards kyndige ledelse. Instruktøruddannelsen er en fælles dialogbaseret læringsproces, som har det formål, at styrke en personalegruppes fælles sociale og professionelle grundlag.