Tel: 28195542 • E-mail: anders@bustrup.dk

Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 • anders@bustrup.dk

ForældresamarbejdeVi arbejder på at have et godt samarbejde med forældre til anbragte børn og unge. To gange årligt holder vi familie- og venneweekend med et spændende program. Forældre er også velkomne til at komme på besøg på andre tidspunkter, og hvis det er hensigtsmæssigt, besøger vi også forældrene i deres eget hjem.

Vi aftaler med socialrådgiver i anbringende kommune og forældrene, hvordan kontakten med forældrene kan være.

Ofte ser vi en stor forbedring i kontakten mellem børn / unge og forældre efter anbringelsen, men også under anbringelsen. Opholdsstedet yder vejleding og rådgivning til forældre i forhold til samvær og gensidig respekt.

Familie og forældre inviteres med til to arrangementer om året

Databeskyttelsespolitik


 

Opholdsstedet Bustrup har i samarbejde med Dagskolen på Bustrup og de to andre opholdssteder vi samarbejder med, udarbejdet en politik for datasikkerhed, jf. EU-persondataforordningen.

Se Datasikkerhedspolitik som pdf fil nedenfor.

Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 • anders@bustrup.dk

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk