Ledige pladser opholdssted §66, §76 og §107Vi har pt. én ledig plads

Vi kan modtage unge m/k i alderen 12 – 25 år, typisk med problemer hidrørende fra omsorgssvigt.
(Se mere under Målgruppe).

Vi har en ungegruppe som er glade for at være på stedet, og som er gode til tage sig af nye medlemmer i fællesskabet.

Vi kan også modtage børn / unge med kort varsel.

Kontakt

Anders Svensson
28 19 55 42
anders@bustrup.dk

Note vedr. “Ledige Pladser Opholdssted “:
Hvis der ikke er plads på vores opholdssted, arbejder vi sammen med to andre opholdssteder som evt. har ledige pladser. 

TILBUD

Mulighed for…