Tlf: 28195542 • anders@bustrup.dk

Pædagogisk praksis, autentiske relationer og mentalisering


 

Vi benytter os af flere metoder. Vi arbejder blandt andet med mentalisering som metode. Gennem aktiviteterne styrker vi autentiske relationer mellem elever og pædagoger og skaber et udviklende fællesskab.

Vi arbejder ud fra grundlæggende værdier om at skabe udvikling og danne grundlag for uddannelse for vores elever. Denne form for udvikling sker bedst i en atmosfære af netop autentiske relationer, oplevelser og lærdom.

Autentiske relationer og mentalisering går hånd i hånd.

Se flere overvejelser om vores pædagogik i blogartiklerne til højre.

Download Praksisbeskrivelse udarbejdet af SPUK:

Autentiske relationer og mentalisering går hånd i hånd.
autentiske relationer og mentalisering

Pædagogik & Praksis


Vi oplever et værdiskred

Vi oplever et værdiskred

“Landet fattes penge” er et udtryk jeg fornylig hørte fra en sagsbehandler; “derfor er jeg ansat, – min opgave er at finde ud af, hvor vi kan spare i forhold til de anbringelser, vi har i vores kommune”, sagde hun til mig, med en alvorlig stemme. En tankevækkende kommentar i mine øjne, – og endnu en udtale, der fortæller, at det handler om penge og ikke mennesker.

Det skal give mening!

Det skal give mening!

Socialrådgiver Stine Kamuk giver sit bud på hvordan vi giver unge en meningsfyldt skolegang: “Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Det skal ikke være en kamp.”

Kompetenceløft med Fairstart instruktører

Kompetenceløft med Fairstart instruktører

I løbet af foråret 2018 har tre medarbejdere på Opholdsstedet Bustrup taget en instruktøruddannelse hos Fairstart Foundation, under aut.cand.psych Niels Peter Rygaards kyndige ledelse. Instruktøruddannelsen er en fælles dialogbaseret læringsproces, som har det formål, at styrke en personalegruppes fælles sociale og professionelle grundlag.