Visitation


Nye elever visiteres gennem leder Anders Svensson eller socialrådgiver på stedet Winnie A. Nielsen.

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt §56 handleplan således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende elev og forældre inden endelig anbringelse.

Skoleanbringelse visiteres gennem PPR i Skive Kommune.

Kontaktoplysninger

Anders Svensson – Leder
28 19 55 42
anders@bustrup.dk

Winnie A. Nielsen – Socialrådgiver og Faglig Konsulent
30 95 77 23
winnie@bustrup.dk

 

 

Kender du en ung som skal anbringes udenfor hjemmet?

Kontakt os og hør hvad vi har af muligheder.

Anders Svensson
Telefon: 28 19 55 42