Døgnophold §66 (døgnophold på opholdssted)


Opholdsstedet Bustrup er godkendt som opholdssted jævnfør §66 stk. 1 nr. 5 med 18 pladser fordelt på to afdelinger.

Målgruppe

Målgruppen er unge omsorgssvigtede i alderen 12 – 18 år (derefter mulighed for efterværn eller §107) med forskellige problemstillinger, som er afledt af omsorgsvigtet.

Se mere om målgruppen her.

Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.

Beliggenhed: Salling, Jylland

Opholdssted med døgnophold i Jylland.

Opholdsstedet Bustrup er godkendt af Socialtilsyn Midt

døgnophold på opholdssted