Tel: 28195542 • E-mail: anders@bustrup.dk

Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 • anders@bustrup.dk

Døgnophold §66 (døgnophold på opholdssted)


Opholdsstedet Bustrup er godkendt som opholdssted jævnfør §66 stk. 1 nr. 5 med 18 pladser fordelt på to afdelinger.

 

Målgrupppe

Målgruppen er unge omsorgssvigtede i alderen 12 – 18 år (derefter mulighed for efterværn eller §107) med forskellige problemstillinger, som er afledt af omsorgsvigtet.

Se mere om målgruppen her.

 

Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.

 

Beliggenhed: Salling, Jylland

Opholdssted med døgnophold i Jylland.

Opholdsstedet Bustrup er re-godkendt af Socialtilsyn Midt

døgnophold på opholdssted

Databeskyttelsespolitik


 

Opholdsstedet Bustrup har i samarbejde med Dagskolen på Bustrup og de to andre opholdssteder vi samarbejder med, udarbejdet en politik for datasikkerhed, jf. EU-persondataforordningen.

Se Datasikkerhedspolitik som pdf fil nedenfor.

Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 • anders@bustrup.dk

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk